FLÜGGER FÄRG

Inte en helt vanlig färghandel…

Flügger affärsidé är att producera och marknadsföra ett komplett sortiment byggnadsfärg, träskydd, tapeter, måleriverktyg och naturliga tillbehör i god målarmästarekvalitet. Vi prioriterar miljöriktiga, sunda produkter, som ger vackra och hållbara ytor.

Våra primära kundgrupper är yrkesmålaren och konsumenter, som föredrar god hantverkskvalitet. Flügger koncernen är idag en av Skandinaviens största producenter och leverantörer av måleriprodukter. Vi sysselsätter ca. 1400 medarbetare och omsätter årligen över 1 miljard kronor. Koncernen, som är danskägd, har varit börsnoterad sedan 1983.

Vi utvecklar och tillverkar färg, tapeter, penslar och tillbehör i våra egna fabriker i Danmark och Sverige och säljer produkterna genom över 600 butiker i kedjan Flügger färg / Flügger farve i Skandinavien.
Flügger har under många år varit känd som måleriets leverantör. Våra produkter är därför anpassade för den professionelle användarens krav på hög lönsamhet och hög produktivitet, vilket innebär hög täckförmåga och goda arbetsegenskaper.

Testa vår kulörväljare eller kom in i butiken så hjälper vi dig
http://kulorvaljaren.flugger.se/farvevælger/#/

Telefon
08-5741 2200

 

E-post
s066@flugger.com

 

Hemsida
www.flugger.se

 

Öppettider
Mån-Fre 06.30-18
Lör 10-14
Sön 10-14